Onze structuur

Groep

De 650 plaatselijke scouts- en gidsengroepen zijn uiteraard de basis van de beweging. Elke groep bepaalt zelf op welke manier er wordt gewerkt: gemengd of niet gemengd, planning van activiteiten en de inhoud ervan, beheer van financiën , lokalen en materiaal …

De vergadering van alle leid(st)ers van een groep noemen we de groepsraad die wordt voorgezeten door een verkozen eindverantwoordelijke: de groepsleid(st)er. In een gemengde groep verkiezen we een man/vrouw duo om de kar te trekken. Het is de groepsraad die de werking van de groep bepaalt.

Vaak bestaat er naast de groepsraad ook een oudercomité, een stamwerking voor oud-leiding, enz. Bij Gidsen St.-Lucia is dit VZW Jeugdwerken Oude Bareel. Deze comités kunnen heel zinvol werk verrichten om de groep leefbaar te houden. Maar zij moeten een ondersteunende rol blijven spelen zonder zich te mengen in de eigen koers die de groep vaart. In een jeugdbeweging wordt de jeugd geleid door jeugd. Alle belangrijke beslissingen worden door de groepsraad genomen.

District

De eerste schakel na de groep is het district (in ons geval in dit district Gent Oost). Dat groepeert een tiental groepen uit eenzelfde buurt. De groepsleid(st)ers uit een district zitten samen in de districtsraad en kiezen een districtscommissaris als eindverantwoordelijke. Er zijn 56 districten. Een viertal districten vormen dan weer een gouw (Gouw Gent). Ook hier kiezen de verschillende districtscommissarissen een eindverantwoordelijke.

Verbond

De gouwen – 12 in het totaal – samen zijn “het verbond” dat geleid wordt door een verbondsraad, waarin alle eindverantwoordelijken van de gouwen en districten vertegenwoordigd zijn. De verbondsraad bepaalt het algemeen financieel en pedagogisch beleid van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Verschillende commissies, commissariaten, ploegen en diensten werken dat beleid op verbondsniveau uit.

De verbondscommissaris coördineert dit geheel als pedagogisch verantwoordelijke en afgevaardigd beheerder. Momenteel is Pieter Michiels verkozen als verbondscommissaris. Hij leidt de Nationale Leiding van Scouts en Gidsen Vlaanderen en werkt voltijds op het Nationaal Secretariaat. De voorzitter van Scouts en Gidsen Vlaanderen is echter een vrijwilliger. Deze is de eindverantwoordelijke voor de algemene werking van de hele vzw Scouts en Gidsen Vlaanderen. Geert Kempen is de verbondsvoorzitter.

Het grootste deel van het werk in Scouts en Gidsen Vlaanderen (cursus geven, tijdschriften maken, vertegenwoordiging, enz.) gebeurt door vrijwilligers. Een beperkt aantal mensen wordt vrijgesteld om hiermee beroepsmatig bezig te zijn.

Omdat we een beweging met ruim 70.000 leden zijn, hebben we een degelijke structuur nodig. Met ‘medebeheer’ als één van onze basispijlers is het vanzelfsprekend dat die structuur in Scouts en Gidsen Vlaanderen democratisch is. Onder “structuur” verstaan we het geheel van schakels, beginnend bij de groepen en eindigend bij de nationale leiding of “Verbondsleiding”.