Kamp 2020

JOEPIE, WE MOGEN OP KAMP!!!!

Na een lange periode van onzekerheid is er eindelijk een beslissing gemaakt over de zomerkampen. Een beslissing waar wij zeer blij mee zijn en hopelijk jullie ook; we mogen op kamp gaan!

Natuurlijk zullen wij ons tijdens deze kampen aan enkele richtlijnen moeten houden. De komende dagen gaan wij ons bezig houden met deze richtlijnen grondig te bekijken zodat alle Lucianen veilig op kamp kunnen. Op dit moment hebben we nog niet alle informatie en zijn we bezig met het opstellen van een plan. Van zodra ons plan volledig af is, brengen we jullie onmiddellijk op de hoogte. Daarom vragen wij ook om ons in de komende dagen niet te overstelpen met mails.

De voltallige leidingsploeg heeft er alleszins veel zin in en kijkt er naar uit om jullie allemaal terug te zien!

Een stevige linker,
De voltallige leidingsploeg

Nog even ter herinnering de kampdata: 
kapoenen : 6 t.e.m 11 juli
kabouters : 4 t.e.m 11 juli
jonggidsen en gidsen : 4 t.e.m 14 juli 

Ribbetjes

VZW Jeugdwerken Oude Bareel, Gidsen Sint-Lucia en Chiro Oude Bareel nodigen u uit voor hun jaarlijkse SPARERIBFESTIVAL op zaterdag 15 februari!

Volwassene: 18 euro
Kind (tot 12 jaar): 10 euro
> Ribbekes à volonté // Kip met groentjes en/of appelmoes // Vegetarisch

———————————— Inschrijven —————————————
> via vzw.jeugdwerken.oudebareel@gmail.com
> via 09/2292993 (18u-20u)
> via https://forms.gle/s3xJjSWL3pXixwP49
(telkens met vermelding van naam + aantal volwassenen + aantal kinderen + keuze voor ribbekes/kip/vegetarisch)
Verplicht inschrijven VÓÓR 13 FEBRUARI

——————————————————————————————
Ten voordele van de werking van en het onderhoud van de lokalen van de Gidsen & de Chiro!

Nieuwjaarsdrink

Naar jaarlijkse traditie organiseren wij, SCOUTS EN GIDSEN SINT-LUCIA, in februari een NIEUWJAARSDRINK. Dit jaar zal deze doorgaan op zondag 9 februari 2020 op ons terrein.

Wat kan je verwachten?
Om 16u spelen we allemaal samen enkele massaspelen met leden én ouders tot 16u30. Nadien kunnen jullie genieten van een hapje, een drankje en een toffe babbel bij een gezellig kampvuur.

Hopelijk tot dan!

Stevige linker,
De voltallige leidingsploeg

Kampdata 2020

Beste ouders

Wij melden u het heugelijke nieuws dat onze kampdata voor deze zomer bekend zijn.

Hier zijn ze dan:
kapoenen : 6 t.e.m 11 juli
kabouters : 4 t.e.m 11 juli
jonggidsen en gidsen : 4 t.e.m 14 juli

Wij zijn al aan het aftellen, jullie ook?

Een stevige linker,
De voltallige leidingsploeg

Warme beenhesp & diamontage Scouts Sint-Lucia 2019

Zoals de traditie vraagt, organiseert scouts Sint-Lucia opnieuw hun eetfestijn met warme beenhesp à volonte en een heerlijke quiche als vegetarisch alternatief!
Ook dit jaar koppelen we hier de diamontages aan van de onvergetelijke kampen van onze kapoenen, kabouters, jonggidsen en gidsen!

Kom op 19 november mee smullen en nagenieten van een geweldig kamp, ook een perfecte gelegenheid om bij te praten met oude bekenden!

››› WAT, WAAR & WANNEER? ‹‹‹
►9 november 2019
►17u: gratis aperitief
►17u30 stipt: start diamontage
► vanaf 18u30: etenstijd
► Edugo Campus De Brug
Eksaarderijweg 24
9041 Oostakker

››› WAKOSTDA? ‹‹‹
► volwassenen beenhesp/quiche: 16 euro
► kind beenhesp/quiche: 8 euro
► actieve leiding en Jin van andere scoutsen: 14 euro (beenhesp of quiche)
► Betalen gebeurt cash op de avond zelf.

››› HOE SCHRIJF IK ME IN? ‹‹‹
http://bit.ly/2fyx3Zg

► !!! inschrijven kan tot en met 3/11/’19 !!!
► !!! vergeet niet om duidelijk te vermelden voor hoeveel personen u inschrijft, of het om volwassenen of kinderen gaat en of ze beenhesp of vegetarisch wensen te eten !!!

We hopen jullie talrijk te mogen verwelkomen!

Een stevige linker en tot 9 november,
De leidingsploeg ♥

Een nieuwe leidingsploeg om u tegen te zeggen!

Dit weekend op de overgang kwamen de Lucia’s te weten wie hun leiding is voor dit jaar!
De leiding is alvast super enthousiast om er weer een fantastisch jaar van te maken!

Kapoenen: Lotte VdJ, Pauline, Tine VdJ, Claudia en Helena
Kabouters: Lore, Jolien, Suzanne, Sara, Marie en Clémence
Jonggidsen: Lotte DC, Chloé, Rebecca, Bauke en Maita
Gidsen: Maarten, Rachel, Tine P, Maite en Lena

Ook dit jaar hebben we weer een zeer gemotiveerde groepsleiding: Maarten,Rachel en Lore

Een stevige linker!
De leiding

Een nieuw scoutsjaar!

Na een hele zomer aftellen is het ein-de-lijk zo ver: het nieuwe scoutsjaar gaat beginnen! Hieronder even alle belangrijke data op een rijtje:

  • laatste vergadering in oude tak: zondag 01/09
  • overgangsweekend: 20/09 tot 22/09
  • ontbijtactie VZW: zondag 06/10
  • de leiding is op weekend, er is dus geen vergadering op zondag 27/10
  • beenhesp en diamontage: zaterdag 09/11
  • ribbetjesfestijn: zaterdag 15/02
  • cactusverkoop: zaterdag 21/03

Wij hebben er alvast zéér veel zin in!
Een stevige linker,
De voltallige leidingsploeg

het nieuwe Ruimtelijke Uitvoeringsplan

Beste ouders

Hebben jullie al gehoord van het nieuwe Ruimtelijke Uitvoeringsplan, of kortweg RUP? Concreet betekent dit voorstel dat de velden van Azalea (de velden rondom ons scoutsterrein) veranderen in projectzone en dat er industrie en handel mag bijgebouwd worden op de Carrefour-site.

Aangezien projectzone hier wordt gezien als bouwzone, zullen er op deze velden zeer waarschijnlijk appartementsblokken of woningen gebouwd worden, met een aanliggende straat. Deze plannen zouden zeer nadelig zijn voor onze scouts en onze leden. De veiligheid en bereikbaarheid van onze lokalen zal in het gedrang komen en ook onze speelruimte zal ingeperkt worden. Er zijn ook veel nadelige gevolgen voor de buurt qua extra verkeer, meer geluidshinder, luchtvervuiling en minder groen. Daarom hebben wij al bezwaar ingediend tegen dit RUP-voorstel. Jullie kunnen dit ook nog doen tot 2 maart. Een mailtje naar gecoro@stad.gent met enkele argumenten is voldoende. Ieder bezwaar wordt besproken en dit zou het verschil kunnen maken voor de toekomst van onze scouts en de buurt.

Wij laten zo snel mogelijk een petitie doorgaan, zowel online als op papier met meer info. Wie meer informatie wil, kan altijd kijken op de site van Stad Gent:

Enkele argumenten die jullie kunnen gebruiken in jullie bezwaar:

-Het stadsbestuur stelde zichzelf de doelstelling in het bestuursakkoord van 2012 om ernaar te streven dat elke Gentenaar op maximaal 400 m van zijn woning een wijkpark van minstens 1 hectare vindt. Dit is in onze buurt momenteel niet het geval, maar indien de velden van Azalea als groenzone ingevuld zouden worden, dan zouden ze samen ongeveer 1,5 hectare groen kunnen vormen.

-Bij dit voorstel wordt er geen rekening gehouden met de eerste 3 punten van het luik Jeugd onder het bestuursakkoord:

1) Bij alle keuzes en beslissingen die de stad neemt wordt rekening gehouden met de stem van kinderen en jongeren

2) Er komt meer groen en meer ruimte voor sporten, spelen en ontmoeting

3) Het jeugdwerk- en vrijetijdsaanbod wordt versterkt en toegankelijker gemaakt voor alle kinderen en jongeren

-Onze terreinen en de velden errond worden nu al als informeel park gebruikt, wat ook wijst op de nood in de buurt aan groene buitenruimte; als speelruimte; als plek om de hond uit te laten; als ‘groene long’. Het dichtstbijzijnde parkje is op een kwartier wandelen, een groter al op een halfuur. Velden in de buurt zijn ook aan het verdwijnen, dus is er nood aan een ‘echt’ park waar dit allemaal officieel kan.

-Er zijn nu al af en toe klachten van buren over scoutsactiviteiten. Als de bebouwing nog veel dichter komt, zullen die alleen maar toenemen. Er dreigt dus impliciete verdringing van het jeugdwerk in de wijk.

– Door de geplande wijziging van het RUP zal de druk op de speelruimte van de scouts nog toenemen: nu kan de scouts nog spelen op het stuk erboven, of op de parking op zondag. Als de strook naast de scouts een toegangsweg wordt, en de parking bebouwd verdwijnt ook die ‘informele’ speelruimte. Een compensatie in de vorm van extra groene buitenruimte zou daar een antwoord op zijn.

– In het Plan MER (Milieueffectenrapport) wordt een lichte voorkeur uitgesproken voor ‘variant 3’ en de GECORO-variant; waarbij telkens de ruimte boven de scouts wordt ingevuld als groen. Die keuze is uit het ontwerp RUP verdwenen.

– In het Plan MER wordt gesteld dat er maximaal 32 woningen kunnen komen in de projectzone. Van die bovengrens is in het Ontwerp RUP geen sprake meer.

-Meer woningen leiden tot meer verkeer en meer luchtvervuiling.

-Het Plan MER stelt dat het op sommige punten van en rond de Antwerpse Steenweg nog drukker zou worden dan het nu al is. Deze baan is nu al zeer druk en gevaarlijk en wordt vaak gebruikt door jonge kinderen op weg naar hun school of jeugdbeweging.